Kayıt Silme (Vefat, Fesih, YMM)

Vefat Halinde Kayıt Silme İşlemleri
• Dilekçe.(Varisleri tarafından yazılacaktır.)
• Ruhsat ve kimlik aslı
• Kaşe (varsa)
• Vergi dairesi kapanış tutanağı

YMM Olduğundan Dolayı Kayıt Silme İşlemleri
• Dilekçe. (Meslek mensubunun YMM olduğundan dolayı üye kaydının silinmesine ilişkin talebi
• YMM Ruhsat fotokopisi

Fesih den Dolayı Kayıt Silme İşlemleri
• Dilekçe. (Meslek mensubunun üye kaydının silinmesine ilişkin talebi)
• Ruhsat ve kimlik aslı
• Kaşe (varsa)