Tesmer Yönetim Kurulu


Abdil ERDAL
Başkan  

Alaaddin ÇANKAYA
Başkan Yardımcısı  

Hüseyin SEZEN
Sekreter  

Seyit GENÇ
Sayman  

Hasan UĞURLU
Üye  

Müesser AKDENİZ
Üye  

Murat ÖZPARLAK
Üye