MEVZUAT DUYURULARI
Mevzuat Başlığı Tarih
e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması. 29.05.2023
7440 sayılı yapılandırma kanununda başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri hakkında Cumhurbaşkanı kararı 26.05.2023
531 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında 31 Mayıs 2023 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Teminatların Verilme Süresi Uzatıldı. 23.05.2023
İdari Para Cezalarında İndirim, Taksitlendirme ve Zamanaşımı (Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No: 18) 15.05.2023
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/154 25.04.2023
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165) 25.04.2023
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7166) 25.04.2023
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) 17.04.2023
4447 sayılı Kanun'un ek 4 üncü Maddesinde Yer Alan İşsizlik Sigortası Primi Teşviki (SGK Genelgesi 2023/18) 13.04.2023
e-Beyanname Duyuruları 13.04.2023