MEVZUAT DUYURULARI
Mevzuat Başlığı Tarih
Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı 7887) 25.11.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) 25.11.2023
5510 Sayılı Kanun'a Eklenen Geçici 98'inci Madde (SGK Genel Yazısı) 25.11.2023
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7) 14.11.2023
6183 sayılı Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782) 14.11.2023
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8.11.2023
5510 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin yedinci fıkrası (SGK Genelgesi 2023/26) 8.11.2023
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.10.2023
GİB Tarafından Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Tek Çatı Altında Birleştirmek Amacı ile Dijital Vergi Dairesi Sistemi Kurulması ile İlgili Düzenleme Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552) 9.10.2023
Elektrikli Araçlara Sunulan Şarj Hizmetine İlişkin Belge Düzeni ve Sürekli Bilgi Verilmesi ile İlgili Düzenleme Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 551) 9.10.2023