Büro Kapanış İşlemleri

Dilekçe ekinde Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı (zorunlu) ile başvuru yapılması gerekmektedir.