Ortaklık (Şirket) Kayıtları

• Çalışanlar Listesine Kayıt Formu (2 suret) (Ortaklar şahıs olarak ayrı ayrı ve Ortaklık adına doldurulacaktır.)
• Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi
• Ortaklık Sözleşmesi
• Ticaret Sicil Gazetesi
• İmza Sirküleri
• Kaşe Talep Formu (daha önce kaşe başvurusu olmayan imza yetkili ortaklar için)