Yönetim Kurulu

Abdil Erdal - Başkan

Doğum 1975 Emirgazi Doğumludur.
Öğrenim Yüksek Lisans - Selçuk Üniversitesi - Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı
Çalışmalar 2001 Yılından bu yana Mesleği icra etmektedir. Konya SMMM odasında değişik dönemlerde birlik delegeliği, Oda danışma meclisinde , Stajyer denetleme komisyonu ve mesleki denetleme komisyonlarında, 2008-2016 yılları arasında Oda saymanı, 2016-2019 yılları arası Yönetim Kurulu üyeliği görevini yapmıştır. Halen Mevcut dönem Oda Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Kişisel Evli ve bir çocuk babasıdır.

Celal Emiroğlu - Başkan Yardımcısı

Doğum 1968 Konya Doğumludur.
Öğrenim Lisans - Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Çalışmalar 1999 yılından bu yana mesleği icra etmektedir. 2002 - 2006 yılları arasında Denetleme Kurulu üyeliği, 2006 - 2008 yılları arasında Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır. Halen Konya Vergi Dairesi Takdir Komisyonu Üyeliği ve Konya Muhasebe Hukuk Eğitim ve Kültür Derneği'nin (KONMUHDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Odamızda mevcut dönem Başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
Kişisel Evli ve üç çocuk babasıdır.

Abdulkadir Çetin - Sekreter

Doğum 1980 Konya Doğumludur.
Öğrenim Yüksek Lisans - Selçuk Üniversitesi - Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı
Çalışmalar 2004 yılından bu yana Mesleği icra etmektedir. KSMMMO Stajyer Denetleme Komisyonu üyeliği yapmıştır. Mevcut dönem oda sekreterliği görevini sürdürmektedir.
Kişisel Evli ve üç çocuk babasıdır.

İbrahim Paparacı - Sayman

Doğum 1970 Konya Doğumludur.
Öğrenim Yüksek öğrenim- Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.
Çalışmalar 1998 yılından bu yana Mesleği icra etmektedir. 2006-2008 Yılları arasında Disiplin Kurulu Sekreterliği, 2008-2010 Yılları arasında Denetleme Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2010-2016 yılları arasında Oda sekreterliği, 2016-2019 yılları arası Yönetim Kurulu üyeliği görevini yapmıştır. Mevcut dönem Oda Saymanlığı görevini sürdürmektedir.
Kişisel Evli ve Dört çocuk babasıdır.

Seyit Faruk Özselek - Üye

Doğum 1971 Konya Doğumludur.
Öğrenim Yüksek Lisans - Selçuk Üniversitesi - Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı
Çalışmalar 1991 Yılından bu yana Mesleği icra etmektedir. 1998-2002 yılları arasında Muhasebe Gençler Spor kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002-2004 döneminde Konya SMMMO Tesmer Sekreterliği, 2004-2006 yılları arasında Disiplin Kurulu üyeliği, 2006-2010 döneminde Disiplin Kurulu Başkanlığı, 2010-2016 yılları arasında Başkan Yardımcılığı, 2016-2019 yılları arasında Oda Başkanlığı görevini yapmıştır. Mevcut dönem Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.
Kişisel Evli ve Dört çocuk babasıdır.

Hasan Bademli - Üye

Doğum 1974 Konya Doğumludur.
Öğrenim Yüksek öğrenim - Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
Çalışmalar 2000 yılından bu yana mesleği icra etmektedir. 2013-2016 yılları arasında Disiplin Kurulu Üyeliği, 2013-2019 yılları arasında Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır. Mevcut dönem Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.
Kişisel Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Fahri Aras - Üye

Doğum 1974 Konya Doğumludur.
Öğrenim Yüksek öğrenim- Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
Çalışmalar 1993 Yılından bu yana mesleği icra etmektedir. 2015-2016 Yılları arasında Mesleki Denetleme Komisyonu Divan Kurulu Üyeliği, 2016 - 2019 yılları arasında Tesmer Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır. Mevcut dönem Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.
Kişisel Evli ve Üç çocuk babasıdır.