Tesmer Yönetim Kurulu

  Kurullar

Ahmet İçyer
Başkan

Hasan Akdoğanlı
Başkan Yardımcısı

Rafet Baş
Sekreter

Rıza Taşçı
Sayman

Mehmet İhsan Esen
Üye