4447 sayılı Kanun'un ek 4 üncü Maddesinde Yer Alan İşsizlik Sigortası Primi Teşviki (SGK Genelgesi 2023/18)

  • 13 Nisan 2023 Perşembe