GİB Tarafından Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Tek Çatı Altında Birleştirmek Amacı ile Dijital Vergi Dairesi Sistemi Kurulması ile İlgili Düzenleme Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552)

  • 9 Ekim 2023 Pazartesi