Elektrikli Araçlara Sunulan Şarj Hizmetine İlişkin Belge Düzeni ve Sürekli Bilgi Verilmesi ile İlgili Düzenleme Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 551)

  • 9 Ekim 2023 Pazartesi