Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimine İlişkin 22/09/2023 Tarihli ve 80971419 Sayılı Genel Yazı

  • 25 Eylül 2023 Pazartesi