2023/2 YMM Sınavında Hesap Makinası Kullanımı

  • 4 Eylül 2023 Pazartesi

2023/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

2-11 Eylül 2023

YMM SINAVINDA HESAP MAKİNESİ KULLANIMI


Hesap makinesi kullanımına izin verilen sınav konuları aşağıda belirtilmiş olup, TÜRMOB tarafından sağlanan hesap makineleri sınav oturumu başlangıcında katılımcılara verilecektir.


Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Konusu
Revizyon

 

 

 

 

 

 

TÜRMOB tarafından sağlanacak hesap makinası kullanılabilir.

Yönetim Muhasebesi
Finansal Yönetim
Vergi Tekniği
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
İleri Düzeyde Finansal Muhasebe
Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler
Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı
Sermaye Piyasası Mevzuatı
 
Denetim, Raporlama ve Meslek HukukuHesap makinası kullanılamaz.