5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7347)

  • 7 Temmuz 2023 Cuma