2023/1 YMM Sınavında Hesap Makinası Kullanımı

  • 5 Haziran 2023 Pazartesi

2023/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı
3-12 Haziran 2023
YMM SINAVINDA HESAP MAKİNESİ KULLANIMI

Hesap makinesi kullanımına izin verilen sınav konuları aşağıda belirtilmiş olup, TÜRMOB tarafından sağlanan hesap makineleri sınav oturumu başlangıcında katılımcılara verilecektir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Konusu

 

 

 

 

 

TÜRMOB tarafından sağlanacak hesap makinesi kullanılabilir.

 

 

Revizyon
Yönetim Muhasebesi
Finansal Yönetim
Vergi Tekniği
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
İleri Düzeyde Finansal Muhasebe
Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler
Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı
Sermaye Piyasası Mevzuatı
 
Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku

Hesap makinesi kullanılamaz.