Yönetim Kurulu

  Kurullar

Seyit Faruk Özselek - Başkan - SMMM

Doğum Yılı/Yeri : 1971 Konya Doğumludur.
Öğrenim :

Yüksek Lisans - Selçuk Üniversitesi - Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı

Çalışma Hayatı :

1991 Yılından bu yana Mesleği icra etmektedir. 1998-2002 yılları arasında Muhasebe Gençler Spor kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002-2004 döneminde Konya SMMMO Tesmer Sekreterliği, 2004-2006 yılları arasında Disiplin Kurulu üyeliği, 2006-2010 döneminde Disiplin Kurulu Başkanlığı, 2010-2016 yılları arasında Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır. 2016 yılında başladığı Oda Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Kişisel Bilgiler :

Evli ve dört çocuk babasıdır.


Ramazan Bayram - Başkan Yardımcısı - SMMM

Doğum Yılı/Yeri : 1959 Konya Doğumludur.
Öğrenim :

Lise – Ticaret Lisesi Mezunudur.

Çalışma Hayatı :

1980 yılından bu yana mesleği icra etmektedir. Konya SMMM Odasında çeşitli komisyonlarda görev almıştır. 2008-2013 yılları arası Başkan Vekilliği, 2013-2016 yılları arasında Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır. Mevcut dönem Başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Kişisel Bilgiler :

Evli ve iki çocuk babasıdır.


Süleyman Erçik - Sekreter - SMMM

Doğum Yılı/Yeri : 1968 Konya Doğumludur.
Öğrenim :

Yüksek öğrenim- Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesine devam etmektedir.

Çalışma Hayatı :

1990 yılından bu yana Mesleği icra etmektedir. 2005-2007 yılları arasında Muhasebe Gençler spor Kulübü Mali As Başkanlığı, 2004-2006 yılları arasında KSMMMO Stajyer Denetleme Komisyonu üyeliği 2006-2010 yılları arasında Disiplin Kurulunda, 2010-2013 yılları arasında Başkan Yardımcılığı, 2013-2016 yılları arasında Etik komitesi Başkanlığı görevlerini yapmıştır. Mevcut dönem oda sekreterliği görevini sürdürmektedir.

Kişisel Bilgiler :

Evli ve dört çocuk babasıdır.


İsmail Kırkız - Sayman - SMMM

Doğum Yılı/Yeri : 1969 Konya Doğumludur.
Öğrenim :

Yüksek Lisans - Selçuk Üniversitesi - Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı

Çalışma Hayatı :

1996 yılından buyana mesleği icra etmektedir. 2007-2010 yılları arasında Muhasebe Gençler Spor Kulübü yöneticiliği ve Başkan yardımcılığı yapmıştır.2006-2010 yılları arasında Oda Stajyer Denetleme Komisyonu üyeliği, 2010-2013 yılları arası Disiplin Kurulu Üyeliği 2013-2016 yılları arası Yönetim kurulu üyeliği görevini yapmıştır. Mevcut dönem Oda saymanlığı görevini sürdürmektedir.

Kişisel Bilgiler :

Evli ve iki çocuk babasıdır.


İbrahim Paparacı - Yönetim Kurulu Üyesi - SMMM

Doğum Yılı/Yeri : 1970 Konya Doğumludur.
Öğrenim :

Yüksek öğrenim- Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

Çalışma Hayatı :

1998 yılından bu yana Mesleği icra etmektedir. 2006-2008 Yılları arasında Disiplin Kurulu Sekreterliği, 2008-2010 Yılları arasında Denetleme Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2010-2016 yılları arasında Oda sekreterliği görevini yapmıştır. Mevcut dönem yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Kişisel Bilgiler : Evli ve Dört çocuk babasıdır.

Abdil Erdal - Yönetim Kurulu Üyesi - SMMM

Doğum Yılı/Yeri : 1975 Konya Doğumludur.
Öğrenim :

Yüksek Lisans - Selçuk Üniversitesi - Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı

Çalışma Hayatı :

2001 Yılından bu yana Mesleği icra etmektedir. Konya SMMM odasında değişik dönemlerde birlik delegeliği, Oda danışma meclisinde , Stajyer denetleme komisyonu ve mesleki denetleme komisyonlarında, 2008-2016 yılları arasında Oda saymanı olarak görev yapmıştır. Mevcut dönem yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Kişisel Bilgiler : Evlidir.

Mehmet Uyanık - Yönetim Kurulu Üyesi - SMMM

Doğum Yılı/Yeri : 1982 Konya Doğumludur.
Öğrenim :

Lise - Ticaret Meslek Lisesi mezunudur.

Çalışma Hayatı :

2010 yılından bu yana mesleği icra etmektedir. 2013-2016 yılları arasında Tesmer Yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Mevcut dönem yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Kişisel Bilgiler :

Evli ve iki çocuk babasıdır.