Tesmer Yönetim Kurulu

  Kurullar

İsmail Turan
Başkan

Orhan Yıldız
Başkan Yardımcısı

Melih Kara
Sekreter

Çağlayan Koyuncu
Sayman

Ayşe Arslanpınar
Üye

HİLMİ ÇINARKA
Üye

Mehmet Uyanık
Üye