Tesmer Yönetim Kurulu

  Kurullar

İsmail Turan
Başkan

Mehmet Eskici
Başkan Yardımcısı

Melih Kara
Başkan Yardımcısı

Orhan Yıldız
Sekreter

Selahattin Durgut
Sayman

Çağlayan Koyuncu
Üye

İsa Çelik
Üye