Tesmer Yönetim Kurulu

  Kurullar

Ahmet İçyer
Başkan

Orhan Yıldız
Başkan Yardımcısı

Osman Doğar
Sekreter

Mustafa Eski
Sayman

Mehmet Eskici
Üye