Tesmer Yönetim Kurulu

  Kurullar

Ahmet İçyer
Başkan

Bünyamin İç
Başkan Yardımcısı

Muhammer Sütçü
Sekreter

Kadir Yaylacı
Sayman

Ekrem Altuntaş
Üye

Esin Saat
Üye

Abdüllatif Ünlüzeybek
Üye