Tesmer Yönetim Kurulu

  Kurullar

Ahmet İçyer
Başkan

Orhan Yıldız
Başkan Yardımcısı

Kadir Yaylacı
Sekreter

Hasan Hüseyin Koçaş
Sayman

Fevzi Çay
Üye

Seyit Ali Ersoy
Üye

Mustafa Hilmi Serin
Üye