Tesmer Yönetim Kurulu

  Kurullar

Ahmet İçyer
Başkan

Hasan Hüseyin Koçaş
Başkan Yardımcısı

Seyit Faruk Özselek
Sekreter

Orhan Gündüz
Sayman

Şükrü Yazkili
Üye