Tesmer Yönetim Kurulu

  Kurullar

Ahmet İçyer
Başkan

Feridun Çınar
Başkan Yardımcısı

Hasan Hüseyin Koçaş
Sekreter

Orhan Gündüz
Sayman

Seyit Faruk Özselek
Üye