Tesmer Yönetim Kurulu

  Kurullar

Ahmet İçyer
Başkan

Hasan Akdoğanlı
Başkan Yardımcısı

Ali Fikirli
Sekreter

İsmail Önmez
Sayman

Rafet Baş
Üye