Tesmer Yönetim Kurulu

  Kurullar

Ahmet İçyer
Başkan

Hasan Demirtaş
Başkan Yardımcısı

Hakan Ceylan
Sekreter

Ali İhsan Gürcan
Sayman

Ali Fikirli
Üye