Tesmer Yönetim Kurulu

  Kurullar

Ahmet İçyer
Başkan

Mustafa Hulusi Durmaz
Başkan Yardımcısı

Hakan Ceylan
Sekreter

Kasım Kırcalı
Sayman

Ali Fikirli
Üye