Tesmer Yönetim Kurulu

  Kurullar

Mehmet Gökçe
Başkan

Hacı İbrahim Karabaşsa
Başkan Yardımcısı

Ali Fikirli
Sekreter

Şükrü Çini
Sayman

Mevlüt Can
Üye