TÜRMOB'un 25.04.2019 Tarih ve 2019/2828 Sayılı "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri" Konulu Yazısı

27-04-2019

TÜRMOB'un 25.04.2019 Tarih ve 2019/2828 Sayılı "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri" Konulu Yazısı