Staja Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylar için Staj Başlatma Ön Başvuru işlemleri TEOS Üzerinden Online Olarak Yapılmaya başlanmıştır.

04-05-2020

Staja Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylar için Staj Başlatma Ön Başvuru işlemleri TEOS Üzerinden Online Olarak Yapılmaya başlanmıştır.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 10 Mayıs 2020 olan staj başlama son tarihi 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir. Staja başlama ön başvuruları TEOS üzerinden online olarak yapılabilecektir.

Staja Giriş Sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylar, 1-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında stajlarını başlatabilecekler, staja başlamaya ilişkin ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler, yaşamın normal akışına dönmesinden itibaren duyurulacak tarihler arasında ise staja başlama evraklarını kayıtlı oldukları Odaya sunabileceklerdir.

Staja başlayan adaylar, stajın başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-Stajyer Eğitimi) tabi olacaklardır. Staja başlayan adaylara, sürecin başlatılmasıyla ilgili olarak daha sonra bilgi verilecektir.

Staja başlamak üzere, TEOS üzerinden ön başvuru yapan adaylar,  yaşamın normal akışına dönmesini takiben duyurulacak tarihler arasında staja başlama evraklarını odalarına teslim edeceklerdir. Söz konusu başvurular ilgili Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu tarafından incelenerek, başvurusu uygun bulunanların stajları yönetim kurulu kararı ile başlatılacak ve  bu kararın bir örneği aday meslek mensubunun dosyasına eklenecektir.

 

Gözetim ve Denetimde staj yapacak olan adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen ticari merkez adresinde çalışması zorunludur. (SGK sigortalı aylık hizmet belgesindeki adresin,  şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresi ile aynı olması gerekmektedir.  Yeni işe girenler için işe giriş bildirgesindeki işyeri adresi ile şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresinin aynı olması gerekmektedir.)

 

Staj tipine göre staj dosyasına sunulması gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

 

MESLEK MENSUBU YANINDA VEYA MESLEKİ ŞİRKETLERDE (SMMM / YMM ) STAJ,

 

 1. Staja Giriş Sınavı Sonuç Belgesi,
 2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
 3. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-devlet kapısı üzerinden alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"
 4. Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir)
 5. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
 6. Staj onay belgesi (Matbu form)
 7. Stajyer tespit tutanağı (Matbu form, bu form oda tarafından doldurulacaktır).
 8. Meslek mensubunun faaliyet belgesi
 9. Staja onay veren meslek mensubu,  SMMM / YMM şirketi ( A.Ş, LDT.) ortağı ise,  yetkili şirket ortağı olmadır.
 10. SMMM / YMM şirketinin en son düzenlenen imza sirküleri ve en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
 11. SGK işe giriş bildirgesi, son ayın SGK aylık hizmet listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.) ve SGK hizmet dökümü (e-devlet üzerinden alınmış barkodlu)
 12. Vergi levhası fotokopisi
 13. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

 

MESLEK MENSUBU DENETİMİNDE STAJ

 

 1. Staja Giriş Sınavı Sonuç Belgesi
 2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
 3. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-devlet kapısı üzerinden alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"
 4. Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden de alınabilir)
 5. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir)
 6. Staj onay belgesi (Matbu form)
 7. Tek kişi staj belgesi (Matbu form, bu formda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir.)
 8. Stajyer durum tespit tutanağı (Matbu form, bu form oda tarafından doldurulacaktır).
 9. Meslek mensubunun faaliyet belgesi
 10.  SGK işe giriş bildirgesi, son ayın SGK aylık hizmet listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.) ve SGK hizmet dökümü (e-devlet üzerinden alınmış barkodlu)
 11. Şirket merkezini gösteren en son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
 12. Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
 13. Şirketin vergi levhası fotokopisi
 14. Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ile firma arasında e-birlik üzerinden yapılan sözleşme  (Sözleşme  örneğinin,  meslek mensubu  veya oda tarafından aslı görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, mühürlenmiş olmalıdır.)
 15. Staja onay veren meslek mensubu,  SMMM / YMM şirketi ( A.Ş, LDT.) ortağı ise,  yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. SMMM / YMM şirketinin en son düzenlenen imza sirküleri ve en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
 16. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

 

 

 MESLEK MENSUBU GÖZETİMİNDE STAJ

(Meslek Mensubu İle Stajyerin Aynı Bordroda olması gerekmektedir.)

 

 1. Staja Giriş Sınavı Sonuç Belgesi
 2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
 3. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-devlet kapısı üzerinden alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"
 4. Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden de alınabilir)
 5. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
 6. Staj onay belgesi (Matbu form)
 7. Tek kişi staj belgesi (Matbu form, bu formda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
 8. Stajyer durum tespit tutanağı (Matbu form,  bu form oda tarafından doldurulacaktır.)
 9. Meslek mensubunun Oda Kayıt Belgesi
 10. SGK işe giriş bildirgesi, son ayın SGK aylık hizmet listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.) ve SGK hizmet dökümü (e-devlet üzerinden alınmış barkodlu)
 11. Staja onay veren meslek mensubunun SGK işe giriş bildirgesi, son ayın SGK aylık hizmet listesi  (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.) ve SGK hizmet dökümü (e-devlet üzerinden alınmış barkodlu)
 12. Staja onay veren meslek mensubunun, muhasebe biriminde görev yaptığına dair,  işyerinden görev tanım yazısı ve şirketin organizasyon şeması (Islak imzalı, kaşeli)
 13. Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
 14. Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (en son düzenlenen)
 15. Şirketin vergi levhası fotokopisi
 16. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.


İMZA YETKİLİ (MUHASEBE MÜDÜRÜ VEYA MALİ İŞLER MÜDÜRÜ)  STAJ

 1. Staja Giriş Sınavı Sonuç Belgesi
 2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
 3. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-devlet kapısı üzerinden alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"
 4. Vergi kaydı olmadığına dair belge (vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden de alınabilir)
 5. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi  (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir)
 6. Stajyer tespit tutanağı (Matbu form, bu oda tarafından doldurulacaktır.)
 7. İşe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü (e-devlet üzerinden alınmış barkodlu)
 8. İmza yetkili çalışma dönemini kapsayan SGK sigortalı aylık hizmet listeleri
 9. Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği (İmza yetkili çalışmaların şirketin ticaret sicili gazetesinde yer alan merkez adresinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir, muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir.)
 10. İmza yetkili çalışma dönemini kapsayan şirketin genel imza sirküleri,
 11. Vergi levhası fotokopisi
 12. Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.
   

Aşağıdaki firmalardan birinde staj yapacak olan adayların ise staj tipine göre (Gözetim, Denetim veya imza yetkili) sunacakları evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları da staj dosyasına eklemeleri gerekmektedir.

 

ŞAHIS FİRMASINDA STAJ

 

İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ

 


ADAY MESLEK MENSUBUNUN DİKKATİNE