Otomatik İşyeri Tescili Hakkında Önemli Hatırlatma

23-08-2019

Otomatik İşyeri Tescili Hakkında Önemli Hatırlatma

16 03 2018 tarihlin Otomatik İşyeri tescili hakkındaki 2018-11 Sayılı SGK genelgesine göre; Şirketlerin ve Kooperatiflerin kuruluş esnasın da SGK tescilleri ve işyeri sicil numaraları çalıştırdıkları işçi olmasa dahi verilmektedir. 

Kuruluş esnasında işçi çalıştırmayan firmaların, daha sonra işçi çalıştırmaya başladıklarında mükerrer olarak tekrar dosya açtırdıkları noktasında odamıza SGK tarafından bilgilendirme yapıldığı, 

Mükerrer dosya oluşturmamak için 16.03.2018 tarihinde sonra kurulan şirket ve kooperatifler için işyeri tesciline müracaat etmeden İşyeri sicil numaralarını öğrenerek güncelleme yapmaları gerekmektedir. Sgk bu müracaattan itibaren yine diğer işyeri tescillerindeki gibi 1 ay süre vermektedir. Bilgilerinize.


2018-11 Sayılı Otomatik İşyeri Tescili Hakkında Genelge

EK-1 e-sigorta sözleşmesi

EK-2 Tescil Tebligat Dökümü

EK-3 Yapı Ruhsatına İlişkin Bildirim Formu

Mevzuat Sirkülerini (2018/50)

Mevzuat Sirkülerini (2018/51)