Odamız & Selçuk Üniversitesi İşbirliğinde Uzlaştırmacı Eğitimi Hakkında

13-11-2018

Odamız & Selçuk Üniversitesi İşbirliğinde Uzlaştırmacı Eğitimi Hakkında

Değerli Üyemiz

05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma yönetmeliği m.51 uyarınca “Uzlaştırmacı Eğitimi” alanında Selçuk Üniversitesi yetkilendirilmiştir.

Odamızca Selçuk Üniversitesi ile  "Uzlaştırmacı Eğitimi” İşbirliği Protokolü yapılmıştır.


UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ İÇİN :

Gruplar en az 25 kişiden oluşacaktır. Eğitim grupları katılımcı sayısının yeterli olması halinde açılacaktır.

Eğitim Bedeli: 900,00 TL (KDV Dahil)

 

Uzlaştırmacı Eğitimi Nedir?

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir.

Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir. Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır.

 

Eğitime kimler katılabilir?

•Hukuk Fakültesi,

•Siyasal Bilgiler Fakültesi,

•İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

•İşletme Fakültesi,

•İktisat Fakültesi,

 

Yukarıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar;

•Anayasa Hukuku

•Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

•Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

•Ceza Muhakemesi Hukuku

•Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk

•Ticaret Hukuku

•İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

•Borçlar Hukuku

 

Uzlaştırma Eğitiminin sonunda, eğitimlerini başarı ile tamamlayan uzlaştırmacı adaylarına eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.


Uzlaştırmacı Eğitimi Kayıtlarımız Tamamlanmıştır.