Mükellefleri “İZAHA DAVET”le ilgili VUK Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

26-07-2017

Mükellefleri “İZAHA DAVET”le ilgili VUK Genel Tebliği Yayınlanmıştır.


Değerli Meslektaşım,
 
25.07.2017 30134 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 482 Sayılı VUK genel tebliği ile Vergi Usul Kanununun “İzaha davet:” başlıklı 370 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir. 


Söz konusu Genel Tebliği hükümleri 01.09.2017 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dilerim.

Seyit Faruk ÖZSELEK
BaşkanTebliğ için tıklayınız...