Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişikliklikler

06-09-2018

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişikliklikler

06.09.2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanan 20 No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV matrah artırımı yapan mükelleflerin özel esaslardan genel esaslara dönüş şartları belirlendi.


20 No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e Ulaşmak için Tıklayınız