İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında iş yeri ziyaretleri hakkında duyuru

02-08-2019

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında iş yeri ziyaretleri hakkında duyuru

İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİ ZİYARETLERİ HAKKINDA DUYURU

 

İlgi: Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 22.07.2019 tarih ve 11165 sayılı yazısı

 

İş sağlığı ve güvenliği tüm dünya için öncelikli bir sorundur. Her yıl işle ilgili kazalar ve meslek hastalıklarına bağlı olarak dünyada 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana gelmektedir. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve uygulamalarının eksikliğine bağlı olarak meydana gelen işle ilgili hastalık ve ölümlerin yarattığı ekonomik yük ile verimlilik kaybı küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ’nın %4’ünü oluşturmaktadır. Bu nedenle, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının sağlanması ve teşvik edilmesi önemli bir halk sağlığı önceliğidir.

 

Bu kapsamda işyerleri, sağlığı geliştirici etkinlikler ve bu konuda farkındalık oluşturma açısından önemli alanlardır. İşyeri ziyaretleri, sağlığı geliştirme önerileri ve halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen aktivitelerin tanıtılması açısından önemlidir. Sağlık Bakanlığının çalışan sağlığı alanında önleme ve koruma faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmaların hedefine ulaşması amacıyla işyeri ziyaretleri planlanmıştır.

 

Konya İl Sağlık Müdürlüğünce yapılacak olan bu ziyaretlerde; çalışan sağlığı faaliyetleri kapsamında işverenleri ve çalışanlarını, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırma amaçlanmaktadır.

 

Siz çok değerli üyelerimize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI