GSS ve SGK Prim Borçlarında Uzatma Kararı

04-01-2019

GSS ve SGK Prim Borçlarında Uzatma Kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk GSS ve SGK prim borçlarını yapılandıranların son ödeme tarihini 28 Şubat’a uzatıklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, 2018/Aralık ve 2019/Ocak aylarında ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken GSS prim borçlarının da gecikme zammı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın Şubat sonuna ödenebileceğini söyledi.

Geciken 2018 Nisan ayı ve öncesinde olan GSS Prim Borçlarınızı 28 Şubat 2019 tarihine kadar herhangi bir başvuru yapmadan SGK ile anlaşmalı bankaların GSS 7143 Yapılandırma Prim Tahsilatı menüsünden peşin ve taksitler halinde ödeyebilirsiniz.

Bilindiği üzere 7143 sayılı Kanunla getirilen yapılandırma kapsamında, 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının “g”bendi(60/1/g) kapsamındaki 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin genel sağlık Sigortası prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilerek son ödeme tarihi 31.12.2018 olacak şekilde borçların yapılandırıldığı duyurulmuştu.

Bu defa; 28.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunla (11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2 inci Madde), 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan (60/1-g) prim borçlarının son ödeme tarihi 28.02.2019 olarak yeniden belirlenmiştir.

7159 sayılı Kanunda yapılan değişikliğe ilişkin, 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin (60/1-g) genel sağlık Sigortası prim borcu bulunan genel sağlık sigortalıları anılan borçlarını, 28.02.2019 tarihine kadar başvuru şartı aranmaksızın kurumumuzla anlaşmalı bankaların “GSS 7143 Yapılandırma Prim Tahsilatı” menüsünden peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.