Büro Tescil Belgeleriyle İlgili Önemli Hatırlatma

29-08-2019

Büro Tescil Belgeleriyle İlgili Önemli Hatırlatma

Değerli Üyemiz;

Bildiğiniz üzere 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi Son bendine göre, büro açan meslek mensupları çalışanlar Listesine kayıt oldukları tarihten itibaren üç ay içinde “Büro Tescil Belgesi” almak zorundadır. Ayrıca Büro tescil belgesi alınması ve tescili, disiplin yönetmenliğine kınama cezası gerektiren haller olarak eklenmiştir. 

Büro tescil belgesi alan üyelerimizin iki yılda bir Büro tescil belgelerini Odamıza vize ettirmesi gerekmektedir.

Büro Tescil belgesi almayan üyelerimizin Büro Tescil Belgelerini almaları ve eksik olan vizelerini tamamlamaları hususunu önemle hatırlatırız.


Saygılarımızla
Konya SMMMO