Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Programı Hakkında

07-09-2019

Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Programı Hakkında

Odamız tarafından oluşturulan "Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Programı"nın temel konulardaki dersleri Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu (KGK) tarafından onaylanmıştır. Eğitimlere KGK Bağımsız Denetim Siciline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler katılabilir.

Eğitimin Konuları 

Program kapsamındaki eğitim, aşağıdaki temel mesleki konularından oluşmaktadır.

            a) Muhasebe ( 21 Kredi - 735.00 TL)

            b) Denetim ( 14 Kredi - 490.00 TL)

            c) Etik kurallar ( 5 Kredi - 175.00 TL)

            ç) Finans (sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim) ( 9 Kredi - 315.00 TL)

            d) Kurumsal yönetim  ( 7 Kredi - 245.00 TL)


Eğitim Yöntemi

Muhasebe, denetim ve finans konularında yapılacak eğitimler yüz yüze eğitim yöntemiyle; etik kurallar ve kurumsal yönetim ilkeleri konularında yapılacak eğitimler yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülür hükmü gereğince;

Muhasebe, denetim, finans,  etik kurallar ve kurumsal yönetim ilkeleri konularında yapılacak eğitimler yüz yüze eğitim yöntemiyle Oda hizmet binamızda yürütülecektir.

Eğitim programı kısa süre içerisinde Odamız tarafından ilan edilecektir.


Eğitimlere başvuru için tıklayınız.