2020 Yılı Maktu Aidat Ödemesi Hakkında Bilgilendirme

14-01-2020

2020 Yılı Maktu Aidat Ödemesi Hakkında Bilgilendirme


Değerli Üyemiz,

3568 sayılı Yasa gereği maktu aidat her yıl Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir.

(Muhasebe bürosu olsun veya olmasın tüm üyeler, maktu aidat ödemekle yükümlüdürler.)

 

3568 Sayılı Yasanın 16. Maddesinin son fıkrası gereği; Meslek mensuplarından kamu kurum ve kurullarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, durumlarını belgelendirdikleri takdirde,  Odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.
(Yüzde elli indirimli aidat tahakkuk taahhütnamesine ulaşmak için tıklayınız.)

 

Maktu aidat son ödeme tarihi 31 Ocak 2020‘dir.

 

AİDATLARINIZI;

•Odamız Veznesine

•Web sitemizden (Üye İşlemleri bölümünden) yapabilirsiniz. Oda aidatınızı ödemek için tıklayınız.

•Banka hesaplarımıza ödeyebilirsiniz. Banka hesap numaralarımız için tıklayınız.

 

Saygılarımızla
Konya SMMMO