2019/1.Dönem SMMM Sınavı Sonucuna İtiraz Başvurusu

15-05-2019

2019/1.Dönem SMMM Sınavı Sonucuna İtiraz Başvurusu

9-10 Mart 2019  tarihlerinde yapılan 2019/1 dönemi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Sonuçları 13/05/2019 tarihinde  web adresi (http://sonuc.tesmer.org.tr) üzerinden açıklanmıştır.

Sınav Yönetmeliği'nin 20. maddesi uyarınca, sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sonuçların internet adresinde ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde  http://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapılabilir. Bu sürenin bitiminden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

İtiraz  süresinin başlangıç tarihi : 13.05.2019

İtiraz süresinin bitiş tarihi           : 27.05.2019