1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

12-02-2020

1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları