Tebliğ Taslakları

31-08-2016

Tebliğ Taslakları

 

5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun genel tebliği taslağı (seri no: 6)

5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun genel tebliği taslağı (seri no: 5)

Emlak vergisi kanunu genel tebliği (seri no: 69)

Belediye gelirleri kanunu genel tebliği (seri no: 48)