Kapanış tasdikleri hakkında önemli duyuru

29-06-2016

Kapanış tasdikleri hakkında önemli duyuru


Değerli Meslektaşım

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; Yevmiye defterlerinin kapanış onayı; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30 HAZİRAN ) sonuna kadar yapılması gerekir.

Buna göre 2015 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan;

Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri, Anonim Şirketler, Limited şirketler, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, Kooperatifler, Yevmiye defterlerinin kapanış onayını (Tasdiki) 30 Haziran 2016 tarihine kadar yaptırmaları zorunludur.

TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının yapılmaması halinde 5 bin 209 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Ayrıca, kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmemektedir.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Seyit Faruk ÖZSELEK
Başkan