İş Sağlığı ve Güvenliğinde Erteleme kapsamına girm

15-11-2016

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Erteleme kapsamına girm

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİNİN ERTELENMESİ DURUMU

7 Eylül 2016 tarihinde Resmi gazete’de yatırımların proje bazında desteklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair başlığı altında yayınlanan 6745 sayılı kanun ile birlikte 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 38. Maddesinde belirtilen 6. Ve 7.maddelerin uygulama yükümlülükleri kamu kurumları sayılan iş yerlerinde ve 50’den az çalışanı olan özel işletmelerde 1.7.2016 tarihine kadar eksik evrakların tamamlanmasına uzman ve işyeri hekimi atamasının da 1.7.2017 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

Ancak şunu belirtelim ki iş güvenliğinde 2012 yılından bu yana tüm işyerleri için geçerli olan;

1-İSG Risk değerlendirme raporu hazırlanması

2-Acil durum planları, yangınla mücadele ilk yardım eğitimi

3-Tüm çalışanların sertifikalı İSG eğitimi alması

4-Acil durum tahliye eğitimi ve tatbikatı

5-Koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi tedariki eğitimi 

6-İSG talimatları, görev tanımları ve prosedürlerin hazırlanması

7-İşyeri hekimine çalışanların sağlık muayenelerinin yaptırılması

8-İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi, ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ve işe ve iş yerine özgü diğer İSG gerekliliklerinin yapılması.

Bunların yapılmaması durumunda iş kazası, meslek hastalığı, yangın gibi afetlerde işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanacaktır. Bu evraklar hazır değilse bile yapılması gereken son tarih 01.07.2016’dır.Herhangi bir OSGB firmasıyla sözleşme yapan firmaların İSG hizmetleri zaten hazırlanmış durumdadır. Onlarda isterse İSG KÂTİP atamasını durdurabilirler yani ertelenen durum kısacası budur hiç yaptırmamak değildir.

Bu evrakları tamamlamayan işverenler için her bir maddeden ayrı ayrı ceza işlemi uygulanacaktır. Yanında tek bir sigortalı işçi çalıştıran her işveren sorumludur.

Bu erteleme yanlış anlaşılmıştır 50’den az çalışanı olanlar için sadece uzman ve hekim ataması ertelenmiştir yasal sorumlulukların ertelenmesi söz konusu değildir.  

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla
Konya SMMMO