GİB İnternet Vergi Dairesi Duyurusu

01-12-2016

GİB İnternet Vergi Dairesi Duyurusu

GİB İnternet Vergi Dairesi Duyurusu

KDV Kan. 11/1-a-15-a-15/b-17/4-s mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru

KDV Kan. 11/1-a-15-a-15/b-17/4-s mad. kapsamında yapılan (KDV beyannamesinde işlem kodu 302-312-313-317) teslimlerden dolayı iade talebinde bulunan mükelleflerin 11/2016 iade dönemi ve sonraki dönemlerde  "302-312-313-317 İade İşlem Türlerine ait Satış Fatura Listesi" ni  internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.