Borç yapılandırmasına başvuru yapıp ödeme yapmayan

18-01-2017

Borç yapılandırmasına başvuru yapıp ödeme yapmayan

Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, Mecliste kabul edilen torba yasa ile birlikte Borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler, borçlarını geç ödeme zammıyla 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebileceklerini açıkladı.  Ayrıca yapılandırmada taksitlerin ödeme süreleri dörder ay öteleneceğini belirten Başkan Özselek, KOBİ’lerin desteklenmesi için geçen yıl başlatılan asgari ücret desteğinin bu yıl da devam edeceğini belirtti.

Başkan Seyit Faruk Özselek açıklamasında;”6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında bulunduğu halde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde geç ödeme zammıyla 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017'ye ait sigorta prim ödemeleri, faizsiz olarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılabilecek. Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde indirim uygulanacak. Torba yasada en önemli hususlardan birisi de  peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek kanundan yararlanma hakkını kaybedenler, idareye yazılı başvuru yapması halinde ilgili katsayı uygulanarak borçlarını taksitlendirebilecekler” şeklinde belirtti.

Prim ödemelerine öteleme ve Esnafa Asgari Ücret Desteği

Kabul edilen torba yasada yapılandırma süresinin uzatımıyla birlikte prim ödemelerinin ötelenmesi ve asgari ücret desteğiyle ilgili de önemli düzenleme yapıldığını belirten Başkan Seyit Faruk Özselek;” Asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için geçen yıl başlatılan asgari ücret desteği, bu sene de devam edecek. Ayrıca Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017'ye ait sigorta prim ödemeleri, faizsiz olarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılabilecek” şeklinde belirtti. 

Sicil Affı

Mükelleflerin büyük beklentisi olduğu bir başka konuda Sicil affı olduğunu ve kabul edilen torba yasa içerisinde bu konu dada önemli bir düzenleme yapıldığını belirten Başkan Özselek;”Kullandığı kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatanlar ticari faaliyette bulunsun veya bulunmasın herkesin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde kara listeden çıkartılarak geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek” şeklinde belirtti.