Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2023/1)

  • 6 Nisan 2023 Perşembe