Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2) - İkale Tazminatı ve İhbar Tazminatından Kesilen Gelir (Stopaj) Vergisinin İadesi

  • 15 Eylül 2021 Çarşamba