KDV tevkifatı ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. (36 Seri Nolu KDV Genel Tebliği)

  • 3 Haziran 2021 Perşembe