GİB, E-DEFTER SAKLAMA KULLANICI KILAVUZU

  • 14 Nisan 2021 Çarşamba

GİB, E-DEFTER SAKLAMA KULLANICI KILAVUZU

Değerli Üyemiz, 2020/Ekim-Kasım-Aralık dönemi e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının GİB Sistemlerine Yüklenme Süresi Gerçek kişi mükellefler için 15 Nisan 2021 tarihine sona ermektedir. Tüzel kişi mükellefler için ise 17 Mayıs 2021 tarihine sona ermektedir.

Saygılarımızla
Konya SMMMO

 Türmob E-Defter Saklama Sirküleri 
 GİB, E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu