SÜRGEM E-Eğitici Başvuruları Başladı.

  • 28 Ocak 2021 Perşembe

TÜRMOB tarafından görevlendirilecek olan e-Eğiticiler Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Merkezi (SÜRGEM) eğitimleri ve Birliğin diğer uzaktan eğitim faaliyetlerinde görev alacaklardır. Buna istinaden aşağıda yer alan niteliklere sahip YMM, SMMM ve üniversite öğretim üyesi veya doktora unvanı almış öğretim elamanları e-eğitici adayı olarak müracaat edebilecektir.

Yönerge’ nin 8’inci maddesi uyarınca eğitici adaylarında aranan temel nitelikler
a. TÜRMOB ve/veya Odaların kurumsal itibarına yönelik olumsuz bir davranışta bulunmamış; beyanat, mesaj, vb. vermemiş olmak,
b. Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da üniversite öğretim üyesi veya doktora unvanı almış öğretim elemanı olmak,
c. Eğitim ve sunum tekniklerinde teknolojinin unsurlarını en iyi şekilde kullanmak ve bunu eğitimlere adapte olabilecek düzeyde teknoloji okur-yazarlığına sahip olmak,
d. Dijital ortam eğitim tekniklerinin öğrenilmesi, eğitim öncesi, eğitim esnasında ve eğitim sonrasında kullanılacak eğitim materyallerinin tasarlanması, bilgi ve görselliğin bir arada olduğu içeriklerin hazırlanması konusunda becerikli olmak,
e. Sanal sınıfta etkin bir etkileşim oluşturulması, izlenirliği ve ilgiyi artıracak iletişim dilinin kullanılması, anlatılan konuları sanal ortamda etkin bir şekilde aktarabilecek beceri ve yetkinlikte olmak.

Üyelerimiz e-Eğitici adaylık başvurularını başvuru formunu doldurarak
17 Şubat 2021 tarihine kadar Odamıza şahsen yapabilir.


 e-Eğitici Eğitimi Yönergesi ve başvuru formu için tıklayınız.

 e-Sürgem Eğitim Konuları için tıklayınız.