Karar Defteri’nin kapanış tasdiki ve ara tasdikler 31/01/2021 (01/02/2021) tarihine kadar yaptırılması gerekmektedir.

  • 15 Ocak 2021 Cuma